is toegevoegd aan uw favorieten.

Burger handboek, of korte schets der algemeene manier van procedeeren, in civiele en crimineele zaaken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel den gedaagden, word verleent compctruit en voor het profijt van dien abfolutk met de kosten, art. 39

Zo wanneer de gedaagde niet compareert, wordt, na alvorens door de Bode te zijn uitgeroepen , op gedaane verzoek, verleent het eerfte default, en voor 't profijt van dien, eene tweede citatie met de kosten.

Op de tweede niet compareerende, is het profijt voor 't tweede default, condemnatie in de kosten, en zo het zaaken zijn, waar in de Rechter als bemiddelaar is', wordt de eisfeher naar de Burgerlijke Rechtbank verwezen, art. 40. ibid.

Deze acte is — „ Vrederechter &c. verwijst, vermits de gedaagde in gebreken „ is gebleven,ten beftemden tijde en plaatfe „ te verfchijnen, den aanlegger a. met deJ „ vordering in dezelve citatie uitgedrukt, „ naar de Burgerlijke Rechtbank van enz. „ en condemneert den gedaagden, in de kos„ ten van dezelve citatie, die bij deze be„ groot worden op f deze acte daar ,, onder begrepen enz." In zaaken daar de Vrederechter met; een Rechterlijk vermogen bekleed is , is het projijt van het tweede default, de gedaagden G 3 ten