Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Text Duyts.

fet nteip nu oer stftïlitbmffim

mbt sgne maat/ fin* fiat fin nefonrrti

l*!1 lae V «amarf Sla* ^ MoojmfiE/] aan §L mei tatte aefijagt tót/ 5nn bit niït m^aümjt 't ®aé bit cfarafien te

Text Curfyf N°. i. Celykb bet yzer door 't ledig leggen vernen en ver derft; alzoo verderft en vervuilt ook des menfcbm ziel, wanneer by zicb in bet goede niet bezig houdt ABCDEFG HIKLMNOPQRS?! -;: ,*

Text Curfyf N°. 2. De Aarde, die niet geploegt, nog bezaatt WOrd, draagt dtstele/en doornenalzoo ook een Mensch veel zonden, die door achtelooshetd zag in het goede niet oefent

Sluiten