Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE BRIEF.

EUPHRANORaan theokles.

Het duister Gevoel bevordert ons Geluk. Het uitwerk fel verdwijnt, zo dra alle de Begrippen duidelijk worden, Hoe verre zich het Ferfland in onze Fermaaklijkheden mengen zak Stel/el eener deugdelijke Zedenleer,

M

ijti voorgaande Brief is nog onbeantwoord. Theokles laat mij over aan de onrust, in welke zijnen laatften Brief mij geftort heeft. Wat moet ik hier van denken? Heeft mijn droevig gevoel de waarheid getroffen ? Of hebt gij den aart der trotfche Schoonen, welke zich een kw&daartig' genoLgen verfchaffen, wanneer zij hunne Minnaars met ijverzuchtige gedachten kwellen? Doch mogelijk geen van beiden. Mogelijk wilt gij u zeiven tijd laaten, om mijne Gronden te beproeven; om dezelve aan te neemen , of te wederleggen. Js dit zo: dan geef ik u hier nog meer gronden om te overweegen, eer gij beflischt. Q

Wij zouden ongelukkig zijn, wanneer zich alle onze Gevoelens, in ééns, tot reine en duidelijke voortellingen bepaalden. De Schoonheid berust, volgens de uitfpraak van alle Wijsgeeren, in de on. duidelijke voorftelling eener volkomenheid. Lusten vreugde, ja de ftille tevredenheid zelve, worden in

feet

Sluiten