is toegevoegd aan uw favorieten.

Wijsgeerige verhandelingen, brieven en gesprekken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de Brieven. 2i<>

Zie daar, waarom de hartstochten en zinnelijke Aandoeningen de reden zo dikwerf doen zwigten. Araspes kon met recht, zo wel als M e d e a , zeggen : aliud cupido, mens aliud fuadet, video me» liira proboque deteriora fequor. (13) De Ziel kan door eene bondige redenering overtuigt zijn, dat A goed is, en zich des niet te min tot B bepaalen , wanneer zij, namelijk in B, fchoon niet zo duidelijk noch zo zeker, echter meer goeds vindt dan in A; en in dit geval zal de kragt der drijfveêren, die haar tot B bepaalen, grooter zijn dan de kragt der beweegredenen voor A ; en dus verkrijgt B den voorrang. Nu zijn de hartstochten niets dan verwarde voorftellingen die in de Ziel te gelijk ontflaan , wegens eene menigte van goed of kwaad, derhalven kunnen de hartstochten op tweederlij wijzen de overhand over de reden verkrijgen: eerst door de menigte van goed of kwaad verwardelijk voorgefteld ; ten tweede , door de fchielijkheid met welke deze verwarde voorftellingen overdacht worden. De Zinnelijke kennis kan te gelijk meer kragt dan het Verftand hebben, i) Door de menigte der merktekenen , die wij waar neemen. 2) Door de

be-

, C13) „ De Liefde raad mij anders dan de reden: ik zie

het beiere, voig het flimmere.'' ■ Als ik het goede

ml doen, dan ftaat het kwaade bij mij: zegt PauLUs.