Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI

VOORREDE.

met woeste menfchen, roovers en onherbergzame lieden; zij verwarren de bewooners van Kaap. Matapan, Vorte-caillotes. geheten, met de andere Marnoten, die de Aartsvaderlijke zeden en gevolglijk de deugden der tijden van homerus behouden hebben.

Grieken, die in de taal hunnes lands ervaren zijn, zijn alleen in ftaat die hoofd-dwaalingen tegemefpreeken en de gapingen te vullen, welke, meest in alle dc Gefchiedenisfen van Griekenland opengelaten zijn. Deze taak hebben dimo en nicolo stephanopoli op zich genomen, bij bet febrijven van 't verhaal hunner reize in verfcheidene Eilanden van de Levant, geduurende de jaaren 5 en 6 der Franfche Republiek. Deze reis is van te meer aanbelang, om dat dezelve, als 't ware, onder ftaatku.ndige betrekkingen het geheim der familie aan den dag legt, en ten opzichte der gedenkftukken eene dierbaare bron yan ontdekkingen levert. Wie zou gelooven, dat de oevers van de Marathonifche velden bezaaid zijn met 'oude overblijfzels, van welken geen Schrijver tot hiertoe gefproken heeft; dac V gedenkftukken van Sparta, en voorril van

G>.

Sluiten