is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize van Dimo en Nicolo Stephanopoli in Griekenland, in de jaaren 1797 en 1798.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in GRIEKENLAND. 87

AGTSTE HOOFDSTUK.

De reizigers komen te Zante aan. Afbeelding van den Bisfchop en van den Opzichter. Tot •welken prijs deze laatfle toeflemt zijn paruik te zien verbranden. Staat van dat Eiland. Vertrek der reizigers. Zij flappen te Cerigo aan land.

Te Zante aangekomen haastten de Commisfarisfen zich aan den Generaal gentili het paket met brieven van buonaparte ter hand te ftellen. In weerwil van het plegtig verzoek dezes laatften, konden zij geen vaartuig bekomen, alzoo de Generaal flechts eene enkele galei tot zijn dienst had. „ Indien gij wik wachten," zeide hij, „ tot dat ik weder te Corfu kome, zal ik u een advijsjacht zenden; maar zulks zal nog wel een maand duuren." Die verwijl, het naderen van 't flegt jaargetijde, en de noodzaaklijkheid van zich zoo rasch mogelijk naar Maina te begeven, deeden hen befluiten een vaartuig- voor eigen rekening te huuren; maar op 't oogenblik dat zij meenden te kunnen vertrekken, dwong eene onvoorziene bijzonderheid hunne infeheping optefchonen.

F 4 ' Hun-