Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

• ao REIZE

eene lange fpeer en in haar linkfehe een weiboek , omgeven van een laurierkrans toe zinfpreuk hebbende deze woorden: v/mj, n ê«v#V> de overwinning of de dood. Aan dit opfchrifc, herkende hij de wapens van Lacedemonie. Deze fteen was in een kleine nis, en men had dezelven gevonden in den tempel der overwinning, onder de puinen van Gythium. Op ftaande voet nam hij dit kleine ftandbeeld mede en haastte zich het zelve aan zijrï oom te laten zien. D imo omhelsde het met dezelfde blijdfehap en denzelfden eerbied als men eene moeder omhelst; hij verzogt demetrius om het zelve, willende het ten gefchenke geven aan den Generaal buonaparte: 't verzoek werd ingewilligd; en dimo, te Parijs terug gekomen, haastte zich het zelve ter hand te ftellen aan den held, die den eerdienst van deze godin zoo wel weet, voord te planten 0>).

Het gefprek liep toen over deze marmeren brokken: de beide commisfarisfen waren zeer ervaren in de oade gefchiedenis hunnes lands; maar, ten tijde van Sparta, volgden de gedenk-

waar-

(s) Toen de Genéïaal boonaparte, dit ftaird» beeld der vrijheid ontving, zeide hij aan dimo: zij heeft het voorkomen eener heilige. — „ Gij bed'iegt u niet," hernam de grijsatrt, „ zij is de eerlte yaa alle heiligen,'*

Sluiten