is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize van Dimo en Nicolo Stephanopoli in Griekenland, in de jaaren 1797 en 1798.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,j8 r e i z- e

krachten van andere volken vernielen. De huwelijks liefde, de vaderlijke en kinderlijke godvruchtigheid, de belangloosheid, de foberheid, zijn de ontoeganglijke fcheidsmuuren, welke de Arcadiërs de ondeugden tegenftellen. De wijn is 'er bijna niet hekend; zij hebben des een vijand minder te beftrijden: ook zijn 'er de mansperfoonen gemeenlijk groot, grof, fterk, frisch, fchoon, en bekwaam tot allerlei zoort van ongemakken. De zoon van anastasia bezat te gelijk de fchoonheid van adonis, en de fterkte van hercules, en evenwel was hij Hechts twintig jaaren oud. De dochters voegen bij de natuurlijke bevalligheden haarer kunne eene mannelijke kracht. Haar ftem is lieffelïjk, in de muziek hebben zij den fmaak der Ouden behouden. Anastasia, alhoewel zes-en-veertig jaaren oud, fcheen nog jonger dan de meesten onzer meisjes, die maar twintig jaaren bereiken.

Arcadia, rijk in deugden, is niet minde? rijk in gedenkltukken ; flechts op een afftand van twintig treden van de hut af, liet men den Commisfaris een grooten, vierkanten Heen zien, op welks eene zijde een laurier-kroon uitgehouwen was met den naam van U<a in 't midden, en aan de andere zijde eene zoort van regthoek met cijffers om den rand , in 't midden van welken «KB dit HjfcVift lis: inxpiivavfx:, -rx.Mvlu*

Vt/Jt