is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize van Dimo en Nicolo Stephanopoli in Griekenland, in de jaaren 1797 en 1798.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s3o MEMORIEN

Lémithochorton in dien Haat ten minften een uur lang daan trekken. Giet alles warm in een linnen doek, die (lijf gewrongen moet worden; voeg bij dit vogt zoo veel fuiker als u gceddunkt om in eens intenemen. — Deze gift is voor een volwasfen mensch.

Men maakt 'er fyroop van met het aftrekzei op het vuur te zetten, en zoet gemaakt met twee oneen fuiker of honich, hetzelve doende uitdampen tot de dikte van fyroop.

Deze fyroop, in warm water gemengd, is te verkiezen boven het aftrekzei voor borstkwalen, als hoest, koorrzige verkoudheden, pleuris, en voor den loop tn de ontftekingen in den onderbuik. Op deze wijze verftrekt dezelve tot een géwoonen drank, zoo lang de inwendige ontfteking- ziekten duuren, en men gebruikt 'er daaglijks de dofis van een once van. 't Is een allerheilzaamst middel tot het doen bedaaren der fnijdingen van pas gebooren kinderen, aan wien men denzelven zuiver geeft ter hoeveelheid van een kleen théelepeltje ; zo 't nodig zij, de dofis herhalende. Het doet de ftuiptrekkingen der kinderen van allerlei jaaren ophouden, wanneer men het zuiver of bij aftrekzei toedient.

Men kan hetzelve met zeer veel voordeel in de plaats (tellen van alle (lijmige planten, van welken men als borstmiddel en als verzachtende gebruik maakt bij kinderen en bij vclwasfenen.

N°. 202.