is toegevoegd aan je favorieten.

Over het euangelie van Joannes.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÈUANGELIE van JOANNES. H: li 46-52. ^47

want na gezegd te hebben, doch nu zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn, laat hij volgen: maar wij zien jesus met eer en heerlijkheid gekroond enz. Hij wil zeggen: wij zien nog niét dat de mensch uit zijne ellenden verlost en uit zijne vernederden ftaat verhoogd is; maar dit neemt niet weg dat het eenmaal zal plaats hebben; want wij zien jesus , die ook een weinig tijds minder geworden was dan de Engelen, op dat Hij voor allen den dood fmaaken zou, reeds met eer en heerlijkheid ge« kroond, en derhalven zullen allen, die in Hem gelooven, eens met heerlijkheid gekroond worden, en door Hem in het leeven heerfchen, Rom. V: 7. ■ Maar de voorzegging, waar uit jesus de benaaming van Zoon des menfchen ontleend heeft, is die van Daniël VII: 13, 14; reeds in het voorige door ons aangehaald; alwaar wij leezen ^ dat hij in een gezichte zag, hoe er een kwam met de wolken des hemels als eenes menfchen Zoon, wien het Koningrijk en de heerfchappij gegeeven werd. Het lijdt geen twijfel of die Zoon des menfchen is de messias. Ook blijkt het uit verfcheidene plaatfen, dat jesus, wan1 neer Hij zich den Zoon des menfchen noemt, op dat gezicht het oog heeft, als Joann. III: 13. Niemand is opgevaaren in den hemel, dan die uit den hemel neder gekomen is, naamlijk, de Zoon des menfchen, die in den hemel is< H V: 27. Hij, te weeten de Vader, heeft Hem, dat is den Zoon, magt gegeeven ook gerichte te houden, om dat Hij des menfchen Zoon is. Matth. XXIV: 30. als dan zal in den hemel verfchijnen het teeken van den Zoon des menfchen. H. XXVI: 64. Doch ik zegge u van nu aan zult gij den Zoon des menfchen, zittende ter rechte* hand Gods, en komends op de wolken des hemels.

De