is toegevoegd aan uw favorieten.

Aantekeningen en byvoegzelen op de Consultatien, advysen en advertissementen [...] bekent onder de naam van de Hollandsche advysen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

102 AANTEKENINGEN, enz. vol. 6. confil. 28. pag. 122. De reliq/ds fumptibus atque expen fis, quas prater dotem ac donationem propter nuptias parentes infiliabus elocandis fecerunt, infpiciendum eft, an Ma fatta mox confumantur, neque inde ulla utilitas ad liberos redundit, quales funt, qua in convivium nuptiale funt facla: an vero ea penes eos falva atque integra maneant, veluti fiunt gemma, argentum, aurum, &c. Priori cafu, quia illa ad honorem eorum parentum refpiciunt, qui eos fecerunt , in collationem non venient, cum credibile non fit^ parentes eos veile in medium conferri, qui fiubito ac ftatim evanescunt. Ita optime Perkzius ad tit. cod. de collation. num. 15. in fin. Pofteriori cafu, hoe eft, ft fumptus non mox pereant, fed diu perdurent, in collationem veniunt; quia tum ut ftmplex donatio non conftderantur, utpote dotis et donationis propter nuptias appendices ac additamenta L. 8. C. de jur- dot. ut proinde hujus JCti j entent ia ft rejicienda, qui exiftimat fumtus in convivium nuptiale fat!os, utpote ftatim evanefcentes, a filia effe conferendos, eosque honorem filia refpicere, atque eos dotis additamenta effe, quemadmodum apparet ex verbis hisce fiequentibus; onkoften gedaan op Grietgens feeft; cujus contrarium jam fupra probavhnus.. Ibid.

Per omnia in expenfa pro filio facla pro aliqua militia, Doéloratu, prabenda vel dignitate locum effe collationi. Potius dicendum eft, filium non conferre id, quod ipfus pater pro dignitate confequenda expendit, idque propter onera ei coherentia, que tenetur fubire arg. L. 20. § 6. ff. famil ercific. Cui confiequens eft, neque fumtus ad gradum Docloratus confequendum conferendos effe, quia fcilicet et hac dignitas onus in fe continet. Urgebit forte aliquis et dieet in L. 20. inprinc. C de collation. dici; qua filius ex militia

num-