Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44 ANECDOTEN

liefhebber van, ja hy had het daarin, door zyne langduurige oefening, zo verre gebragt, dat hy de kunftigfte Stukken, met eigen handen, wist te vervaardigen. Hiervan kunnen zo veele meesterftukken ten getuigen (trekken, die hy zelfs gedraaid heeft , en nog in de Kunstkamer van de Academie dc' Weetenfchappen te Petersburg getoond worden; voornamelyk een ongemeen Kunstftuk, zynde een zeer groote Kaarfenkroon van vyftig armen, in de gedaante van een ftar, die rondsom ftraalen uitfchiet, geheel van Elpenbeen gemaakt, die de Monarch voor de Cathedraalkerk in de Petersburgfche Vesting vervaardigd had. - Aan het hof hield zyn Majefteit altyd een eigen kamer tot een werkplaats voor zyn Draaikunst, waarin allerleie foorten van Draaibanken (tonden, waarop hy dan deeze dan geene Kunstdrukken vervaardigde. Daar werkte ook zyn Meester in de Draaikunst, andreas nart o ff, een bekwaame Mechanicus, en vervolgens Raad onder de Keizerin anna, neve-s een Leerjongen, die om zyn geestigheid en bekwaamheid van den Czaar zeer bemind was en hem, zo dikwils hy in de werkplaats kwam met den muts op het hoofd, en aan zyn Draaibank ging z.tten, hem dezelve moest afneemen. Toen zyn Majefteit nu eens, na zyn gewoonte, in de werkplaats kwam, en zich tot den arbeid zette liep de Leerjongen, even gelyk hy altyd gedaan md, naar den Czaar toe, om hem de muts af te neemen. Doch ditmaal deed hy een misftap, terwyl hy by ongeluk de muts zo diep greep, dnt hy

met

Sluiten