Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 ALEXIS en ALIXE.

„ alixe! fchiet geen gramme blikken

„ Als blikzems op uw Gade neêr! „ Uw Moeder wrocht die helfche ftrikken.

„ Ai geef alcest uw vriendfchap weer!" Deez' ftem fcheen haar in 't oor te klinken: Zij voelt allengs haar woede zinken,

En wisflen in droefgeestigheid. Niets kan de bron der traanen floppen; 'Er rollen duizend duizend droppen;

Terwijl alcest haar troostend vleit.

mm

De Dag-toorts fcheen met doodfche flraalen

In 't Westen treurig fctiuil te gaan: Geen Star-licht fiert de azuuren zaaien,

Of flonkert om een zilv'ren Maan. De Bruiloft koomt: — Een ftoet van vrinden Laat zich in praal ter Feest-zaal vinden;

De Pracht trekt hier haar' glans bijeen; Men treedt met keur van huw'lijks-zegen, alcest en zijne alixe tegen,

En wenfcht hun duizend zaligheên.

Sluiten