Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EUANGELIE van JOANNES. H. III: 5, 6. 31

kevert het een ongerijmden zin op, uit het vernuft, uit den geestlijken zin der wet, uit geestlijke gezindheden gebooren te worden. Zelfs al vertaalt men het voorzetfel niet uit, maar door, zoo heeft het toch geen zin, gebooren te worden door geestlijke gezindheden. En deeze zijn ook niet de oorzaaken, maar het gevolg der geestlijke geboorte. Maar, behalven dit, zoo worden wij bepaald, door de reeds gemelde plaatfen, Matth. III: 11. Joann. I: 33. Hand. II: 38. X: 44. XIX: 1—6. Tit. III: 5; alwaar met den doop des waters de werking van den Heiligen Geest wordt famengevoegd, gelijk ook de volgende gezegden van jesus vs. 6 en 8 op Hem toepasfelijk zijn.

Wij verftaan dan hier door den Geest den Heiligen Geest, door wien God het beginfel van het geestlijk leven werkt, gelijk Hij door Hem het natuurlijke leven mededeelt, Gen. II: 7. Job XXXIII. Hierom wordt Hij genaamd: de Geest des levens, Rom.VIW: 2; en de zondaar gezegd door Hem vernieuwd, geheiligd, verheerlijkt te worden, 1 Cor. III: 18. VI: 11. Tit. III: 5.

Jesus verklaart de noodzaaklijkheid van zulk een geboorte bij herhaaling, zeggende: zoo iemand met gebooren wordt uit water en geest, hij kan in het Koningrijke Gods niet ingaan. Hij verwisfeit de fpreekwijzen het Koningrijke Gods te zien, en in het Koningrijke Gods in te gaan. Bij de eerfte had Hij opzicht op het genot van deszelfs voorrechten; bij deeze op de pligten van geloof en bekeering, waar door men een onderdaan van het zelve wordt, Matth. V: 20. VII: al. XVIII: 3; welke niet kunnen

Sluiten