Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 CONSULTATIEN en ADVYSEN.

tradunt Boerius deels. 3. n\ uit. Gratian. decept. for. cap. 688. 6? Someren de jure novercarum cap. 11. feu. 3. n. 1 in fine.

Aldus geadvifeert in Amfterdam, den 16 April 1710, by my.

(JFas getekend)

a. buis.*

Gezien by de ondergefchreeven de bovengaande Cafus pofitie, en het Advys, daar op gegeeven ; en voorts op alles gelet;

Dunkt (onder correctie,) by het zelve Advys wel, rechtmatig, en de Praétycque conform gerefolveert te zyn, om redenen daar by geallegeert; weshalven my daar mede volkomenlyk conformeere mitsdeeze.

Aldus geadvifeert in Amfterdam, den 12 July 1710. (Was getekend)

francois ardinois, joan van hartogvelt, a. helmans, a. van den e n d e.

Accordeert met de origineele in Amfterdam den 15 July 171°-

jan van den ende, Not.

V.

Sluiten