is toegevoegd aan uw favorieten.

Vervolg op de Hollandsche consultatien en advysen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aio CONSULTATIEN en ADVYSEN.

f. de adminiftr. tutor. Verre van daar dat de Stiefvader, na de dood van zyne Huisvrouw en des Kinds Moeder, by fuccesfie tot zodanigen alimentatie of educatie zoude vermogen praten, deeren geregtigd te zyn, in weerwil van s Kinds eigen Vnenden, zo als ook wederom in cafu converfo, wanneer namelyk de Stiefvader of de Erfgenaamen van de Moeder, niet mogten goedvinden de alimentatie of educatie van de minderjaarigen voor de vruTten of intereffen van het bewys te continueeren, dezelve Stiefvader, of Erfgenaamen, daar mede na de dood van de Moeder, na Regten en Praólycque, van gelyken tegen hun dank en wille niet zouden kunnen of mogen worden belaft, ten ware moeelvk anders of hy pattum expreffwnoi uiterlyk by locale Statuten, gereguleerd ware geworden, zo als men dit laatfte breeder zal kunnen zien uit het geene voortyds geconfuleerd is geweeft by de Hollanlfche Regtsgeleerden conf 46. en m*-**™< der "ol7 landfche Regeleer den , Groenewegen ad X. 15. ff. de aliment. & cibarUs legat. van Leeuwen lib. 1. cap. 12. in fine van zyn Roomsch Hollandfch Regt, Someren cap. 5. ƒ«**. 1. n 9 de jure noveuarum , & ïoan Voet ad tit. ff. de agnoscendis c# alendis hberis n. 118. R art tit. ff. de Ritu nuptiarum n. 82. Iniquu.n autem eft mihi adverfus te non licere, quod tihi adverfus me Ikeret perregulam relativorum et contrariorum, cujus femper eodem ratio Rdisciplma eft, per jura vulgata.

Aldus geadvifeert in Amfterdamden 20 February 1709, (Was getekend)

XL VIII.