Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op de HOL LANDS CHE ADVYS EN, enz. 29

quir rer. domin. L. 13. ff. de donat. § penult. Inft. per quas perfon. fi modo doceat proponens non mandato tantum fuo, fed et fuo pretio Mas res ejfe emtas; quod deficientibus aliis, ex eo probari poterit, quod inftitor eas retulerït in praponentis rationes, Heet in contrahendo non expresftjfet, fe ex mandato ac inftitorio nomine comparare. Vide Auctores hac confirmantes apud Voet in comment. ad tit. ff. de inftitor. acJion. num 7. Ibid.

Qiiia alienum debitum non poteft compenfari text. inter L. Ejus C. de compenfat. lege text. in L. Ejus C. de compenfat. nam compenfatio non habet locum, nift inter eos, qui Jibi invicem debent L. 16. pr. L. 18. ƒ 1. ff. de compenfat. vide hic omnino Wissenb, in comment, ad dicl. L. 9. cod. de compenfat.

Ibid. bladz. 16*4.

Qjiod qu'üibet favoripro fe introduflo potefl renuntiare. L. 29. cod. de pat~l. L. pen. cod. de transatlion.

I. derde Deel confultat. 81. bladz. 16$. Eene fpeciftcatie van foodanige huysraed. Ziet hier Lybrechts Redener. Vert, over het Notaris Ampt bladz. 83. Ibid. bladz. 166.

Dat voor winft gerekent moet werden de gevalle Erffenisfen. Ziet myne Aantekeningen 1. deel confultat. 1. by het begin.

Ibid. bladz. 16*7.

Ende fy de fchade, uit fake von het voorfcr. bankeroet gevallen. Conform van den Berg Nederl. advysb. 1. deel conf. 102. pag. 266. 4. deel. conf. 25. bladz. 72.

Ibid.

Ten fefien, hoe wel feqr disputabel is, of mits 't voorfcr.

D 3 Voor-

Sluiten