is toegevoegd aan uw favorieten.

Aantekeningen en byvoegzelen op de Consultatien, advysen en advertissementen [...] bekent onder de naam van de Hollandsche advysen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op dèHOLLANDSCHE ADVYSEN, enz. 69

tionem antiqua moneta, qua fuit tempor e contracius, ita ut attcla moneta, debitor additamentum detrahere, eadem vero mat er ia diminuta illud fupplere teneatur. Ant.Faber in cod. lib. 8. tit. 29, defin. 25. num. 6. Berlich. part. 2. concl. 35. num. 37. Berger Refiolut. Lauterb. tit. de reb. credit, verb. qualitate. Eodem modo extrinfieca pecunia banitate, qua in valore confiftit, mutata, folutio fecundum valorem, qui fuit tempor e contracius, facienda efi. Carpz. part. 2. confl. 28. defin. 5. confer. vero Mynsing centur. 4. obf. 1. Berlich. part. 2. concl. 36. num. 5.

II. derde Deel confultat. 145. bladz. 424.

By gebreecke van welcke acle, ende van de waerborge in plaetfe van dien, den kooper niet fchuldig is aen den verkooper eenige kooppenningen te betalen. Si eveclio in limine contracius immineat, emtor pretium tamdiu retinere poteft, donec venditor eviclionis nomine fatisdederit. L. 24. cod. de Eviclion. E. 18. uit. jf. de pericui. et commod. rei vendit. Carpz. part. 2. conf. 34. def. 31. Wernher felecl. obfervat. for. part. 7. obf. 50. Mmv.part. 8. decif. 352. 'Evictio in limine contracius autem turn dicitur imminere quando priusquam totum pretium folutum fuerit, lis vel quaftio mo■vetur, quantumvis hoe contratlu jam perfetlo, ac longo poft intervallo contingat. Heig. part. 1. quaft. 36. num. 7. Carpz. dicl. defin. num. 2.

Nee jure a&ionis hoe cafu cum venditor e emtor contendit, fibi idonec fatisdari, fed exceptive tantum poflulare poteft, ut ftbi caveatur, et ad hoe retentione pretii nondum foluti uti. Ideoque pretio foluto , locus huic remedio amplius non eft, quia turn nullam venditor agendi caufam habet; ergo 'nee emtor facultatem excipiendi. Heig. cit. loc. Carpz. dicl. defin. num. 3 , 4.

II. der-