Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WILLEMSTAD. n

der de Clasfis van Dordrecht. De Predikant wordt, van wegens den Heer, door een goed Traftement, benevens emolumenten, waaronder de vrije inwooning in een fchoone en ruime Pastorij, en vrijdom van alle Impofitiën, rijkelijk beloond.

Er is geen Kerk of Kapel voor de Roomsen - Katholijken, en buiten het Guarnifoen zijn 'er thans in deeze Stad maar een of twee huisgezinnen , welken deezen Godsdienst zijn toegedaan. Indien 'er eene Roomfche Kerk was, zoude de Stad, die nu nog gedeeltelijk onbebouwd en met Tuinen voorzien is , binnen weinige Jaaren grooclijks toeneemen , in talrijkheid van Huizen én Inwooneren, te meer, daar derzelver ligging zeer gunstig is voor het drijven van Koophandel , uit hoofde der nabijheid van de Haven vlak aan de Rivier; zijnde het te bejammeren, dat dezelve tot geen Zeehaven gefchikt is.

Het Stadhuis is met een fraaien Tooien , waarin een uurwerk en groote klok, yerfierd.

Het

Stadhuis.

Sluiten