is toegevoegd aan uw favorieten.

De belegering en verdediging van de Willemstad, in maart MDCCXCIII.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 BELEGERING en DEFENSIE

heb, zijn, dat de Franfchen bij Alden» hoven door den Generaal clairfait met verlies van bij de 2000 mannen, aan dooden en gevangenen, zijn geflagen ; en dat de Pruisfchen gecommandeerd door den Heer Hertog van Bronswijk Oels, gisteren een attacque op de Franfchen bij Roermonde ftonden te doen. Ik vleie mij, dat zoo 'er fuccesfen van dien kant beginnen te koomen, zulks den ijver der Franfchen aan deeze zijde wat zal verminderen, en misfchien zal voor U Hoog Welgeb. de eer zijn gereferveerd, om het eerste het hoofd aan de Franfchen geboden te hebben, en hunne progresfen met zijn Guarnizoen te hebben gefluit.

Waar mede blijve met achting,

Uw Hoog Welgebooren Dw. Dienaar.

(was getekend)

w. prins van orange.

's Hage den 4 Maart 1793.

P. S.