is toegevoegd aan uw favorieten.

Bundel van onuitgegeeven stukken, dienende ter opheldering der vaderlandsche historie en regeeringsform en voornaamelyk der historie van de Unie van Utrecht.