Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDEN,

is onzer aandacht meer waardig dan die van 's menfchen zedelyke handelingen : zodanige tafreelen zyn meer dan tafreelen , doordien zy met één fpiegels zyn , waar xin wy , op tene leerzaame wyze, ons eigen zedenbeeld ontdekken kunnen.

De algemeene goedkeuring waarmede de meeste befchaafde volkeren van Europa , diergelyke werken van de Heer en de Mar» monteLj d'Arnaud, Mercjer en anderen bekroond hebben, laaten geene twy. feling meer over dat deeze Schryvers hierin niet op de gelukkigjte wyze geflaagd zouden zyn: dit is bewezen door de greetigheidwaarmede de vertaalingen hunner werken in En' geland, Duitschland en elders zyn aangeno* men; dies mag men ook, met rede, van de gevoeligheid en fmaak onzer Landaart ver* wachten, dat deeze Zedelyke Verhaalen, of Troeven van 't gevoelen van H hart ( Epreuves du Sentiment,} gelyk de Heer d'Arkaud die genoemd heeft, alhier niet minder aangenaam zullen zyn.

De

Sluiten