Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volgens haar zeggen zich verbonden aan de"! Heer de Cerionan , . enkel uit genegenheid, en ter liefde van hem afgezien van een , derrykftepartyën van het land , en die zeer gezien wa? aan het Hof; het voorwerp van eene zó byzondere voorkeur , deeze opoffering onwaerdig , had fle^ht met haar geleefd ; en echter befchreide zy nog heden zyn verlies; en zy had boven alles, vastelyk voorgenomen, zich nooit weder in eenigcn liefdehandel in te laaten; dit was een befluit, dat zy vastelyk genomen had; zy wilde echter wel bekennen, dat de liefde alleen het geluk kon volmaaken van . een hart zo teder als het haare; maar, waar zou zy een hart vrinden, dat zo kie?ch was als het haare, dat vatbaar kon zyn voor eene zo verregaande belangeloosheid , en voor eene zo zuivere liefde als de haare; de Natuur zou ten -dien einde een geheel byzonder wezen moeten voortbrengen, zo als, by voorbeeld, een' Sylph, dat zou zy beminnen enkel om het vermaak te genieten van te beminnen; tot dien prys zou zy haar hart wederom openen voor de indrukfeien der tederheid; een minnaar van dien aart, zonder een ige middelen , zou haar behangen , met zulk een bqvcnnatuürlyk wezen zou zy gaarne QQliS -woestyu Willen bewoonen; ziedaar ■ eene

ko rt$

Sluiten