is toegevoegd aan uw favorieten.

Zedelyke verhaalen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

230 David Doubtful^

clans geweest ware, en maakten dus de ge* regeldfte wanorde, die men ooit aanfchouwen kon. 1

Dit was een zeer bevallig fchouwfpel, en het fpeet my, dat zy zo fpoedig ophielden, om plaats te maaken voor de laffe pantomime fpeelers.

Terwyl deezen hunne klucht vertoonden kreeg ik bevél van Ali om my te bekleeden met de pryzen, die ik gewonnen had, en dus myne opwachting by hem te komen maa< ken.

Ik gehoorzaamde, en vertoonde my aan

hem. Hoe is uw naam , Jongman ? D a»

v i d , om uwe Hoogheid te dienen. ,

gelooft gy in Christus of in M ah o me t,

Da vid?. Myn hart is voor Chris»

tos, maar fchoon ik hem met den mond be« l;d, heb ik hem echter geduurende myn' gantfchen levensloop met myne daaden ver. zaakt. — Dan , David, indien gy Christus verzaaken wilt, en het geloof van Mahomet aanneemen, dan zult gy de vriend van A l i zyn, en hy zal u met fchat-

ten