Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$38 David Doubtfull;

Nooit is eenige blydfchap te gelyken by die, welke ik gevoelde, toen ik dat vonnis tegen Muley hoorde uitfpreeken; en ik ftond vroeg in den ochtend op om het vermaak te hebben van hem te zien ftraffen.

Hy was zo verzwakt door zyn' angst, dat men genoodzaakt was hem op eene horde naar de paal te fleepen; en op zyn gelaat waren alle de yslykheden van wanhoop dood, en hel te leezen.

Dit alles verwekte echter by my geene andere aandoening, dan dat genoegen, hetwelk men gevoelt in de wraak, totdat de beulen met ongevoelige harten en Vinnige befchimpingen aan hem de handen begonden te Haan. Maar toen ik zag, dat zy met groote moeite en geweld de paal door zyn lichaam ftieten, welke zy opliepen be. zyden de ruggraat, en zo weder uit aan den nek tus.rchen de fchouders ten einde geen deel zyner ingewanden te kwetfen, en hem dus des te langer pyn te laaten lyden ; toen ik hem met doodsangften zag worftelen, en zyn afgryslyk brullen en jammeren

hooi'

Sluiten