Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 Adelson en Salvini,'

wonder gedaan,... maar zy Maat toch nog veel levendiger in myn'hart.

Zohaast de Lord en Salvini zich alleen bevonden, vatte Adelson het woord op.

Wat dunkt u, Salvini, zoud gy rede hebben om over myne vriendfchap te klaagen? Ik geloof niet, dat men iemand ooit eene fterker blyk van dezelve kan geeven. Dit bq. wys van myn vertrouwen overtreft nog verre allen de gunstbewyzen, die ik u tot dus verre betoond heb. Mylord, viel hem de Schilder met veel levendigheid in, ik moet bekennen, dat deeze blyk van vriendfchap alle gefchen* ken verre te boven gaat, en ik verzeker u, dat ik de waerde van dezelve in haare volle kracht gevoel. Ik vind vermaak in dit te gelooven , antwoordde de Lord; en ik heb u getoond , dat gy my byna zo waard zyt als Nelly, en gy zult my nog meer dank weeten voor myn vertrouwen, wanneer ik u zeg, dat ik een der driftigfte en minyverigfte rnenfehen ben; geloof my, niemand gevoelt de hevigheid der liefde zo- fterk als ik; ik zou in ftaat zyn om iemand , wie hy ook mogt zyn, die eenige aandoening van liefde voor

dj$

Sluiten