Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZENG FrANSCKE, GESCHIEDENIS. ï$*

en droefheid; maar, alvorens .ik van *t leven fcheide, zal ik de wreker van myn huis en uwe beul zyn ; een atlerafgryslykst lot ftaat u te wagten.

Hy had deze woorden nog niec geheel uitgebroken, toen hyzich reeds verre van zyn dochter verwyderd bevond. Zy ondervond terftond de gevolgen van deze gramftorigheid : haare vengfters werden met yzer tralie, werk bezet; naauwlyks liet men haar eene enkele Iichtftraal over, haare opzichten werden verdubbeld. De Prinfes fchreef haaren vader verfcheiden brieven, alle doorweekt van haare traanen: hy.zondt ze allen aan haar, ongeopend,, te rug; en 't .bitterfte van alles was, dat haar wreed noodlot haar de mogelykheid. benam om van haare nieuwe onheilen kennis te geven aart Dorsemon.

Deeze maakte zich over haar ftilzwygen ongerust; zyne angften vermeerderen. Hy kan *t niet langer dulden ; hybefluit zich van de plaats te begeeven waar hy zyne liefde en zyn leed verborgen hield, hy fcheid van den hoevenaar, behoud zyn boerengewaad en ilaat den weg op naar 'tklooster, alwaar de rampK 5 za-

Sluiten