Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN2 FeANSCHE GeSCHISDEKIS. 237

brergen, als eene morgengave, die zy niet in ftaat is aantebrengen , kan oPweegen. De landbouwer hadt zyn zoon harteiyk 1/ef, en zyne denkwyze was aan die der ftedelingen niet gelyk. Hy bedoelde , hy zocht in de vrouw van zynen zoon niet anders dan onderlinge genegenheid en de uitoeffening van burgerlyke deugd.

Wat nu jongvrouwe Mokticourt b». langde, zy ook bereikte den ouderdom, w3sr. in derzei ver ouders begreepen, dat zy voor den echtenftaat gefchikt was Het meisje zelve zag zich omringt door aanbidders. Haar maagfchap, wiens denkwyze op een geheel anderen leest gefchoeid was dan die van den Vader van Jacob, bedoelden in den echttenoot voor Pauline niet anders dan aanzien en rykdom; en van hier, dat men het oog hadt laaten vallen op de Marqurs de Blinsev. Deze vondt in PAÜL^a eene der eerfte bekoorlykheden, dat zy erfgenaame ge« rekend wierdt van zeer uitgeftrekten bezittingen. Dermaate was hy in fchulden gerikkefd dat zyns fchuldeisfchtrs hem tot eene echtverbintenis als deze onderfteld wierdt, verplichtten; en de Marquis zeif zocht in het

hu-

Sluiten