is toegevoegd aan uw favorieten.

Werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vijfde zang. aojp

bedde neder. Aanftonds kwamen de fchreiende kindren toefchieten en jammerden aan Zijne knien: „ Vader, ach Vader, troost „ onze weenende Moeder. Ach wat elii lende is in onze hotte gekomen! Wees „ wellekom, Vader! hoe lang hebt gij „ uwe wederkomst verwijlt" ! Zoo ftamelden de kinderen, hangende aan hunnen Vader. Hij ftond fldderéhd in hun midden, en zijne tranen dropen op hen neder. Van onuitfprekelijke droefheid , vermogt hij niet te fpreken. Hij zonk op den grond neder, voor de voeten van zijne huisvrouwe. De kinderen fchreiden overLuid rondom hem, en Mehala ontwaakte uit hare bezwijming en zag hoe haar man , voor hare voeten , gelijk een worm in het ftof kroop, en den grond met zijne tranen befproeide. „ O Kain , Kain", zoo riep zij, luid fehreiendc, en zij rukte de haireni uit haar hoofd. „ Mehala! " zoo fpralc haar Kain ftamelende aan „ vergeef , o „ vergeef mij, dat ik mij verftoute noch „ eens voor uwe voeten te weenen, mij ,, noch eens voor uwe voeten in het ftof „ te wentelen. O vergun mij dezen laat„ ften troost, den laatften troost in mijne •3 „ on-