is toegevoegd aan uw favorieten.

Werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

o Q

UK UITVINDING

,, o Gij, fchoon meisje " zoo fprak zijn zachtiachende mond, met eene zoetvloeieu. de ftemme, ,, geen gepluimde bewoner ,, van het woud heeft uwe toonen nage.„ zongen. Ik ben het, die uw gezang „ met deze fnaren verzeld hebbe. Eiken „ morgen ging ik in het woud, om uw ,, gezang te hooren , en dan ging ik een' „ zaam dieper het woud in, om uwe lie-

deren , op mijne fnaren , te fpelen, cn „ ik dacht , meisje , dat ik van eenen „ God in het woud onderwezen werd." Het vluchtig oog van het meisje ftreek vaak verlegen over den jongeling henen , en rustte dan op zijne fnaren. ,, O fchoon ,, meisje", zoo voer de jongeling voord, terwijl zijn oog haar fmachtend aanzag, „ wat zou ik opgetogen wezen , wanneer

gij mij vergundet met u in "t woud te ,, gaan, en aan uwe zij gezeten, uw ge» ,, zang met deze fnaren te volgen". Toen zag het meisjen op, „ jongeling" zoo fprak zij ,, ik ben blij, wanneer uw „ fnarenfpel mijne liederen verzelt, dat .„ zal aangenamer wezen dan de weder-

galm , en nu kom met mij, onder mijn 5, fchaduwrijk dak, want de middagzon

,, brandt