Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£30 PE J AL OU ZIJ.

W| tje fchaduwe van deze myrthcn gaan zij, " zoo fprak Alexis in woede, , in deze fchaduwe , waarin zij mij dik*

■ wijls de troufte liefde gezworen heeft! ' Nu zijn zij in het boschje! Hemel! Ik '. zie hen niet meer ! Verborgen in dtr

dlchtfte ftruiken, daar zullen zij zich in 7 de fchaduwe zetten. Maar neen , ik zie ze weder, in de manefchijn blinkt haar wit gewaad, door de ranken, en ' de zwarte {lammen. Zij ftaan ftil, hier „ is eene open plaats en ?agt gras. Trou' joozen! zet u hier neder , hier in de . heldere maanenfehijn, en zweert elkan, der , bij haar licht , eene ftrafwanrdige „ liefde. Mogtcn u de Furiën vei jagen ! maar neen ! luister ! de nachtegalen zin-

■ gen hunne tederfte liederen, de tortelduiven kirren om hen henen. Maar

„ neen! ook hier blijven zij niet: zij gaan in den tempel der Godinne. Ha! ik wÜ nader bij treden , ik wil hen zien, „ ik wil hen beluisteren."

Hij floop in het mynhenwoud. Zij kwamen gedurig nader bij den tempel, die op witte marmeren zuilen, in de manefchijn , in de nachtlucht ftond te blinken.

„ Hoe

Sluiten