is toegevoegd aan je favorieten.

Een drietal prijs verhandelingen over de vraage: Welke zyn de beste [...] middelen, om [...] de oude of buiten dyk der Zuriger Oord tegens de woede der zee te beveiligen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«mir'ervv.-rken dan willcpde verzinnen, maar -2Ïffi3?^i£ W op de meeue doorbraken gade "aran^r,aep„JtI2 «revoleen daar van, zoo moet zyn gftftj^^fjg °5Vat01fn zulk een toeft.nd dc men zich ^g&'J?J ands-r puna van de Dyk WOeienCH walV dezelve het zwakst of de aamlag om de Oord, Wj^gK^ cen doorbraak zal bcvor-

£ fffd?t'raine i'wdd doorvallcnde Zee een deren, dat de qgar me.- ^ Zeedvk zal vero..>r-

merkelyk grote diepte achte. c.^^eeay

zaken, ::oo als. W^^Mfö&g die van hec de doorbraken van de ^W-J^^ de Pro-

genftand kunnen bieden, e.hter nee " , f Dy aanhoudenheid dooi- de^ breuk^ ined™|ed,ongen,

in die kleine g^S^W^^ *S tC ^ en om de W aandiang rt^r zockt ed

kunnende, moet ccne MgML een of andermaakt ook dezelve e.nde.yk weder op veriwakt of haïl. Vg™^?, welke geen

A' e?-ï^aanTetêrïwe S van zulk in .

ooggetuige \an ae ite.^wt . , verheel-

^uitvallende J «PS^*elf 0nd als ftof we*

den hoe fpoedigcn bove.i en ondc. i ^ 0ord

fpoelen; waar dit nu. ook aan^en ftcn hec en •voorvalle, zoo zal deeze opelyk z00 wel by de eerfte inlaat, en dat wei dageiyk , ^ ^ laage als by hoge Vloeden, -en /beftendig de. watef in den beginne heerc enaac, dageIyks diezelve blyven, en de P1^,^,^? nr6eVai | J rich. Lr worden: heeft nu die loop W^l^e van ?inge langs de Slaperdyk heem, P|jrf?|ië P,,a. dezelve, bepaald, als -A. B. C. > } heeft de.

gie allengs van zyne gronton o^ot ^ lelve loop zich bepaald mee micdcn niets na deü een of ander hoek, als A. U. , > ^