Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(25)

DERDE BRIEF.

8 Juft.

Dagelyks verwachten wy een vifite van den waardigen Edelman. Onze tuin is de netheid zelve om hem te ontvangen. Ik

moet waarlyk bekennen , dat het niet zonder droefheid zyn zal, als ik dit klein vreedzaam verblyf zal moeten verlaten. Myn grootfte verdriet zal echter daaruit ontltaan, om dat ik in deze Tooneelen van boerfche eenvoudigheid en onfchuld zoo dikwyls het gezelfchap gefmaakt heb van myne Lucia,

Dan wandelden wy in 7 gindfche Uïch> Dan zaten wy, aan de kant van gindfche beek , Zorgeloos op om gemak ter neder. Ik twyffel niet of myn Vader zal eerlang naar een voordeeliger ftandplaats omhooren, maargoede hemel, daar komt waarlyk onze edele

gast! Hoe ongelukkig is het, dat myn

Va-

Sluiten