Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S p o o k-

trouwen custaaf, wegens dezen agterdogt, ook reeds wederom vergifnis. En hy had in de daad geen gegronde, reden, om zyne ten fterkst beproefde bedienden, die hem zo zeer toegedaan waren, van zulk een groot beledigend bedrog te verdenken..,

Ondertusfch.cn begreep hy, dat hy nu eene deerlyke rol voor zynen bedienden moest fpelen. Gustaaf begon medelyden met zy. nen wysgeerigen heer te hebben , en. zeide hem , dat hy, zig. nu maar geheel gerust en zonder vees weder te bed zou begeven, wyi de Spanjaard niemand eenig leed deed , en* daarenboven nooit gewoon was, tweemaal in éénen nagt te verfchynen..

Het fcheen in de daad, als of deze omftandigheid pope niet geheel onaangenaam ware. Vol febaamte over zig zeiven, en verdrietig over al het voorgevallene, begaf hy zig weder ter. ruste , bevool.den^ kamerdienaar, by hem te blvven, liet.zyne gedachte nog eene wyle over het gebeurde gaan, en viel eindlyk weder in flaap.

Des morgens ontwakende, miste by zynen

güs-.

Sluiten