Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertellingen. 1$

„ Ja , f rederik 11' i i Icrccg hy tot antwoord ——■ ligt te bed, wy vonden hem half dood voor de geopende kamerdeur liggen, en niemand heeft tot hier toe uk hem kunnen krygen, wat hem toch overkomen mag zyn."

Dit geheel onverwagt berigt btagt den grnraftorigen heer tot bedaren. Hy ging zelf bv f re de ri k aan het bed, om hem te vragen, wat hem ontmoet was?

„o Hemel! ..... . riep fredïrik, zo

als hy den landmeetcr voor zyn bed gewaar werd li.» zyt gy die uit de kamer, of die uit het rytuig?" —

De landmeeter zag, op deze niet zeer ver* Handige vraag, en de verwilderde oogen, die f rederik op hem floegr de geenen, die hem te bed gebragt hadden , met verwondering aan. „Ik geloof —» zeide hy — dat de man het ongeluk gehad heeft van krankzinnig te worden."

Eerst na lang over en weêr vragen geraakts men uit de dwaling. De landmeeter namelyk, bad zig levensgrootte in wasch doen bcetféren 3

en

Sluiten