is toegevoegd aan uw favorieten.

Spookerijen. Korte vertellingen uit het ryk der waarheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 SPOOK-

.boerenmeisje uit de habuurfchap van-Parys bad kort voor kersmis 1745 ia'lict hét el- Dien haare kraam gehouden. In het begin van fprokkelmaand 1x4.6 wilde zy derwaard te rug keren. Onderweg viel zy in omnagt. Men bragt haar te bedde, en zy kwam weder by. Koit daarop volgde eene weder-inftorting, eene tweede omnagt , in welke men haar een half uur daar na den geest zag geven. Men hield haar namelyk voor wezenlyk dood, en egtcr was syflcgts eene fchyndoode. Men deed den beftierderen van de ontleedkamer zeggen , dat zy dit lyk konden doen baaien. Dit gefchiedde toevallig op denzelfden dag , dat men den

zelfmoorder deed" baaien den 7den van

fprokkclmaand.

De omnagtige fchyndoode werd naakt by de overige lyken gelegd, welken-toen op de ontleedkamer gebragt waren, en moest zon-, der dekking bevriezen. Nogthans zegepraalde ditmaal, fchoon tot haar ongeluk , de kerkte haarer natuur. Tegen middennagt ontwaakten haare tot dien tyd fluimerende levenskvagten. Zy kermde in haaren hulploozcn en

nog-