is toegevoegd aan uw favorieten.

Spookerijen. Korte vertellingen uit het ryk der waarheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$4 SPOOK-

vuurige wensch om het,zonderling fchynbaa? fpook misfcmen nog op het fpoor te komen , hem onverfchrökkenheid en tegenwoordigheid van geest in. Hy ftond eene wyle tyds onheweeglyk ftil, om te luisteren , of hem ook iemand ten vierdemaale naderde. Hy zou in dit raadzelagtig oogenblik 'er veel om gegeven hebben, indien zig nu iemand door cenig getuisch als den dader aan hem verraden bad. Maar vergeefs! geen windje, noch eenig ander geluid deed zig horen, en hy moest voor het tegenwoordige de hoop van te ontdekken, op welke wyze hy zyne flaapmuts was kwyt geraakt, opgeven. Terug kerende, ging hy op zyne teenen , en het was hem, als of het fpook hem naar de hairen greep.

Hy vergat by dit alles geheel en al het eigenlyk oogmerk van zyne komst op de plaats, en fpoedde zig naar zyne kamer terug by zyne meestendeels reeds flapende medeleerlingen. Hy wekte er eenigenop, verhaalde hun, wat hem gebeurd was, en verzogt hen, hem met eenen lantaarn in de hand,en met goede knuppels gewapend, te verzeilen, ten einde bet