is toegevoegd aan uw favorieten.

Spookerijen. Korte vertellingen uit het ryk der waarheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPOOK-

III.

fe. Spook, in de gedaante eéner afgrp*

lyke Slang, by Frankfort. ' Ingezonden door den keer G. f. e. tliefaurier der ftad C. b. g-

In het begin des jaars 1793 ftond de, met Hesfifche, Saxifche en andere Ryksvorstelyke troepen vermengde, kleine Pruisfifche armée, onder bevel van den hertog van Brunswyk, in den omtrek van Frankfort aan den Mahi. Hei hoofdkwartier was in de ftad. De tegenwoordigheid van den Koning zelv', benevens zyne lyfwachten en verder krygsgcvolg, maakte Frankfort ongemeen levendig, en trok eenen zwerm van ' vreemdelingen éervvaards, zoo dat genoegzaam geen verblyf meer te 'bekomen was en alle

lo-