Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. 99

tik deze ftad. Zy waren nu allen weg, toen de commandant der vesting beval, deze kerk tot een voorraadsmagazyn in te richten, doch den grooten altaar om deszelfs fraaiheid te Ontzien, en geheel vry te laaten Haan.

Plotslings vcriprcidde zich nu in dc ftad het gerucht, dat des nagts op dezen altaar een helder licht gezien werd, het welk de gantfche kerk verlichtte. Van alle kanten kwamen de inwooners dcrwaards, en ook my dreef de nieuwsgierigheid , om dit licht in oogenfehynte neemen, Twee agtereenvolgende avonden had ik getracht op de plaats te komen, van waar men het licht kon zien; doch te vergeefs : de toeloop van menfchen was tc groot, en ik vond het niet raadzaam my in het digtfte gedrang te begeven.

Den derden, avond echter, toen de commandant zelf dcrwaards ging , gelukte het my m zyn gevolg op het benydde plaatsje te komen. Ik moet bekennen, dat ik ten hoogflen verwonderd was, alles zoo te vinden, als men het my befchreven had. De gantfche kerk was zoo verlicht, dat men door de E 2 veng-

Sluiten