Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28 SPOOR-

IV.

liet kind van den Jood baruch wesel te Breslau.

Ook in Breslau ontbrak het in den winter van het jaar 1798 niet aan den wil van vroomwreede menfchen om eenen fchyndoo» den te vermoorden. Het fchyn-lyk van: eenen Joodfchen zuigeling , die eerst vóór weinige dagen het licht der wereld aanfchouwd had, zou men levende in de aarde bedolven hebben, zoo niet alleen de gelegenheid daar toe ontbroken , zoo niet de invallende nagt zulks welJaadig verhinderd had.

De vrouw van den Jood baruch wesel te Breslau beviel in den nagt tusfchcn deneerften en tweeden November des gemeldenjaars van drie kinderen. Een dier drie kinderen-

ftierf.»

Sluiten