Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V E R T E L L I N G E M." 2g

V. .

Monnik C. ./?<?;•ƒ> nis een fchyn* doode </oor Jen honger»

Toen het Monniken - klooster in C. tot we, rcldlyk gebruik aangelegd, en ten dien einde herbouwd werd-, vond men aan eenen afgelegen hoek van hetzelve een kamertje, dat, volgends alle merktekenen, voormaals gediend had tot "bewaaring der klooster - dooden. By nader onderzoek bleek het, dat het ook wezcnlyk hier toe gebruikt was geworden. Het lag geheel aan het einde van dit uitgeftrekt gebouw, waar geene bezigheden iemand heen riepen, tusfehen vervallen kelders en waterputten. Eene fterke deur, met een ongemeen zwaar flot voorzien, geleidde in hetzelve. Deze geopend zynde, (leeg men 1V- B ee-

Sluiten