Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. 29

by geftorven zou zyn, weêr by beu te zullen komen om hun fcbrik aantejaagen —. hy ftierf den 21 Oétober 1786, en hield zyn woord.

Een der kinderen van Bertsck , een elfjaarig meisje, dat zo ftikziende was, dat het nauwdyks fchemerlicht van de duisternis wist te onderfcbeiden, had in de vervolging des overleedenen byzonder uitgemunt , en fliep in 't zelve vei trek waarin de jongen zyn ziekbed gehad had en geftorven was , met haar negenjaarig broertje gewoonlyk in één bed—-even na de begraving van den jongen klaagde dit meisje haare ouJers , dat het fpookte in de kamer; zy, en haar broertje hadden des nagts geen rust in 't bed , hec fpook wierp met fchoenen, enz. van boven naar haar toe, en klopte, en krabbelde aan haar bedftede, en dit deed niemand dan de geest van den overleedenen jongen : met deeze gezegden kwam dat van haar broeder volkomen overeen.

De ouders,de bedreigingen van den jongen nog indachtig, verfchnkten; intusfehen beB 3 val

Sluiten