is toegevoegd aan je favorieten.

Spookerijen. Korte vertellingen uit het ryk der waarheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. 123

pen, jufvrouw! een fpook, een fpook

Hier op waren zy naar buiten gegaan; men bad hun getoond: hier was het over de haag gefprongen , dwars door den hof gelopen ; daar had het 't kerkhof befteegen, en dit al! les hadden, uit hunne tuinen,de buuren ook gezien.

De predikant tragtte de verfchrikten gerust te Hellen : wagr, kinderen, wy zullen wel

ipoedig ontdekken wat het is „eenl

pruttelde de meid , deezen avond gaa ik niet mar melken. - Uet kan een dol mensch geweest zynt merkte een ander aan. Neen! neen! verzekerde zachtjens een derde, het vas wit als een laken , geen oogen, geen heen en, geen armen, wit als een laken. Hm ! hm» prevelde een oude boer, het hoofd fchuddend — nu gaat h£t al hy dag om

Wy zagen op het kerkhof, daar het fpook opgeklommen was, de fpooren van het nedergetrapte gras: deezen vervolgden wy; zy verlooren zig egter tegen den kerkrooren; •eenige menfchen liepen ons vooruit naar de openftaande deur, doch keerden ftel, encp * a nieuiv