Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1^4 SPOOK-

kel, waar alleen de zuchten te horen waren, geen nieuw gemaakt, geen oud, veel minder zulk een graf, dat ingeftort was.

Zoude myn gehoor my.hier bedriegen? dacht hy dan weder; zoude het zuchten ook uit de deur van den toren komen, of zelfs wel van den toren afdaalen? Hoe onwaarfchynlyk hem dit ook roefchynen moest, ZO zogt hy egter overal overtuiging en waar, heid, en vreesde geen vcrgeeffche moeite* Hy ging in de kerk — hy beklom den toren, en overdacht nogmaals iedere mogelykheid van de plaats des zuchtenden; — maar hy vond niets van dit alles, dat hy zocht; hy vernam den geringflen toon in de kerk niet, ook niet in de bovenfte of onderfte ruimte van den toren, zelfs het dak van het kerkgebouw liet hy ten allen overvloede niet ondoorzocht, doch alles te vergeefs; hy ging weder naar beneden, ennaar den oord op eenïgen afftand van den toren, en nu eerst vernam by de fpookaartige , naauwelyks hoorbaare adnnhaaling des geestes weder.

Thans