Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reeds gemaakt of nog te maken, en in het byzondet na die op de Huwelyken; en dus verplicht zyn voor Heeren Commisfarisfen van den Ed. Achtb, Gerechte ter aantekening hunner Huwelyks Geboden te compareeren, en hunne Huwelyken voor Heeren Scheepenen van den £d. Achtb. Gerechte te doen beveiligen, in voege zulks omtrent de Roomschgezinden, en anderen plaatze heeft» En zuilen voorfchreeve Huwelyks Geboden mede van den Stadhuize geproclameerd worden , als mede ter plaatze alwaar zodanige Perfoonen binnen de laatst verlopen drie Jaaren gewoond hebben.

Art. 7.

De Jooden welke het Recht van Inwooning verkregen hebben, zullen zich in de Voorfteeden of Vryheid der Stad niet mogen nederzetten of ophouden, maar verplicht zyn binnen de Stad te komen woonen.

Accordeert, in kennisfe van mj,

K T. van VOORST.

Sluiten