Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die daar jaarlyksch gehouden worden ■ hier wordt de gouden Bulle van Keizer Karei den V. bewaard.

In den^Nedcrrhynfchen Kreits, treft men verfcheide Ichoone fteden aan waar onder uumunren: ,. Mentz, deCoUtod de^P ^ff^ftendom van dien naam; PnpL L W1' z!g °P de uitvinding der^ Boekdrukkunst door J. Guitenben, in 1450 beroemen. 2. Tner, een zeer oude sf^P'ykeftad aan den'jL*," w*a'va" . gezegd wordt dat ze dertien honderd jaaren vóór het Romeinfcliedrie-

dToud'fte If^i e" wordt dus voor de oudfte ftad m Europa gehouden. 3. Keukn aan den Rhyn .behoorende tot de Westphaclfchen Kreits, wordt de /S ftad genoemd, aangezien de groote merite van Kerken,Kloosters engRel quTIn diein dezelve gevonden worden Onde? dezen munt de Cathedraale of Domkerk uit tn welke de Kapel der drie Komngen!

d?neder0driP,K0m-d,t '* de "oodihlofl oen der dnc Koningen, na men meent bewaard worden, om derzelver ™ ' rykdom van juweelen, goud en zHvêr' aanmerkelyk is. De ftad is voords zeer'

fn°mordsfi"kernWe^DS de »»»»'

en morshg. De W/en- p eegen eerst hier

te woonen, en hebben dVftad he t eerst ge-

Sluiten