is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe vaderlandsche almanach, voor het jaar MDCCXCIII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 59 )

zvnde, aloude franfche Romance, omtrent denjaare 1300 gedicht, waarin het geval van Raoul, nog meer verfierd, wordt voorgedraagen, en die nog meer na hec voorbeeld der Doolingen van Ulys[es,\zn. Ho mcrus, beatbeid is.—-r—

Op den grondüag van dit verhaal heelt de kundige Mmvel de fabel, welke den inhoud van zyn Tooneelltuk uitmaakt, gebouwd, en dezelve op deze wyze be»

WByUde opening des Tooneels ziet men het Kasteel van Crequi; eemge foldaaten van Boudcwyn of Baudouin verwonen zig 't eerst, verdryvende eeiiige landlieden van Crequi, daarop komt de jonge Crequi, die de aucteur van dit (tuk Craon noemt, en een kind van 7 of 8 Jaaren is, uit het Kasteel, beklaagende zig over de geweldenaary der foldaaten van Baudouin, en over den dood zyns vaders, en valt ver. moeid op een zitbank neder; inmiddels komen Eloi en Bathilde, de zoon en dochter van den Cippierdergevangenislenvan . Baudouin , die daaromftreeks door hun vader uitgezonden waren om vrugten te verkoopen, en vinden daar Craon, die hen zyne ongelukken en den dood zyns vaders klaagt, terwyl zy hem weder verbaalen, dai 'er, i'edert zes maanden, in