is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe vaderlandsche almanach, voor het jaar MDCCXCIII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 81 )

Hertog Frans, f tegenwoordig RoomscV Keizer,) in de kraam bevallen van een Princes, die by den doop den naam vaa Maria Louifa bekomen heeft.

1792.

Den-10 January is te Amfrerdatn, in den ouderdom van 69 jaaren, overleeden de zeer Eerwaardige Opper-Rabbyn der Portugeefche Natie aldaar, genoemd Da-, yid Cohen d'Azeyido,

Den 22 February heeft zeker vermaard liefhebber der llydkunst, te Flisftngen, by gelegenheid der dikgevallen fneeuw, door die ftad gereden met een Arreflede, befpannen met agt Paarden, alle met losfe lystcn, en de allermoeijelykfte draaijen daar mede gedaan, ten aanzien vaneen zeer groot getal aanfchouwers,en zonder dat daarby de minfte confufie of wanorde ontltaan is.

Den 29February is Keizer Leopold'M., te Weenen, in de armen van heure Majefteit de Keizerinne, aan de gevolgen van : een zinkingkoorts, onder een geduurig yomesren, des naamiridags ten dne uuren overleeden. Zyne Majefteit was op den 5 Mey 174? geboorcn.

Den 16 Maart is zyne Majefteit Guflnaf F éiolph