is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe vaderlandsche almanach, voor het jaar MDCCXCIII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(«O

'AMpn de UI. Koning van Zweden, op een bal te Stokhobn, door eenen moordenaar , genoemd J. J. Ankarfliön, met een piftoolfchot doodelyk gekwetst, en den 29 daar aan volgenden , des 11 orgens ten elf uuren overleden (*). Dit vreesJyk voorval, hebben wy, in de nevensgaande afbeelding, met de meestmoge3yke naauwkeurigheid voorgefteld.

Den 14 April is 'er te Brouwgrove, in het Graaffchap Worcesler, in Engeland, «en allergeweldigfte overftrooming voorgevallen, waarby een talloos aantal in■wooners verarmd. en veele koopgoedeien in winkels .kelderse» Pakhuizen door let water bedorven werden.

Den 20 Mey, federt eenige dagen heeft zy

(*) Ey den Uitgever dezes is te bekomen : Testamentaire Dispr>/itie van Zyne Majefteit Gufi 'af AddpH III. Koning van Zweden, meteen uitvoerig bericht van deszeli's laatfte levensuuren, en een naauwkeurige afbeelding van hetgeweêr.haakt mes dat by denmoordenaar gevonden werdt, 4 8 ft. — Het pourtrait van den moordenaar is ook au ft., en afgezet a ƒ 1: — by bovengemelden te bekomen.