is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen bekroond met den prijs van het legaat van Johannes Monnikhoff

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 j. logger , verh. over de tekenen vanden

33.

tekenen der vehscheidend heden, in de waare natuur des breukzaks waargenomen.

De breuken met kleine breukzakken, zijn dikwijls zeer moejelijk te kennen. De zeer ervaaren van wij zag er zig eens geweldig in bedrogen , daar hij aan de zijde van eene kleine beklemde lieschbreuk, noch zwelling, noch eenig ander teken vondt, (w) Pott («) getuigt ook dat de lieschbreuken in vrouwen fomwijlen zoo klein zijn, dat zij niet dan eene zeer geringe zwelling maaken ; dat zij dikwijls voor een Colijk of Ontferm u mijner aangezien en behandeld worden, met een doodlijk gevolg voor de lijders , dewijl ieder toeval, 't welk een verftropte breuk vergezelt, ook bij een colijk kan aanwezig zijn,

behalven de zwelling De befchouwing

deezer toevallen kan echter fomwijlen eenig licht geeven omtrent den aart der ziekte: bij voorbeeld , in het geval van kolijkpijnen is de pijn of omtrent den navel, of over

* den

(m) van wij, Heelk. Mengeld. D. IL St. 2. bl. 39. (n) Verhandeling over de Breuken, p. 212.